Teambuilding bản sắc dân tộc

Mỗi đội tự thiết kế những lá cờ và bộ trang phục riêng cho đội của mình, qua đó bộc lộ được cái bản sắc độc đáo của từng đội.