Cửu Long JOC – Team Building Kê Gà

Sáng tạo với khả năng ráp bè tốc độ, mạo hiểm vượt qua biển lớn, thú vị cùng những thử thách đòi hỏi sức mạnh, sự thông minh và tinh thần đoàn kết.