Entries by Phạm Kim Ngân

CÁC HOẠT ĐỘNG “INDOOR” MÙA COVID

Bởi tác động phức tạp của COVID-19, các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng rất nhiều về doanh thu và lợi nhuận bởi sự giảm về nhu cầu, dẫn đến cắt giảm nhân sự hoặc lương bổng. Những điều này gây ảnh hưởng và tác động trực tiếp lên tinh thần của cả doanh nghiệp […]

CÁC Ý TƯỞNG GALA DINNER ĐỘC ĐÁO

TẾT TRUYỀN THỐNG Nếu như Gala của bạn được tổ chức vào dịp cuối năm thì chủ đề bữa tiệc cần mang không khí và màu sắc của ngày Tết. Những nét văn hóa Tết truyền thống của mỗi quốc gia đều có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Như ở Việt Nam, không […]