Entries by Phạm Kim Ngân

Ý TƯỞNG TỔ CHỨC TEAM BUILDING CHO DOANH NGHIỆP

Ý TƯỞNG TỔ CHỨC TEAM BUILDING CHO DOANH NGHIỆP Ý tưởng là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên chương trình team building khác biệt và độc đáo. Khi mà hoạt động team building ngày càng phổ biến hơn thì đồng nghĩa các chương trình sẽ bị trùng lặp, nhàm chán. Vì […]