Đứng trước nhiệm vụ phải mở rộng thị phần mới trong  kinh doanh của công ty SGVF, Oriental Pearl Team Building đã góp sức với SGVF thông qua chương trình team building dã ngoại huấn luyện cho hơn 50 nhân viên sale. Chương trình diễn ra hết sức thành công tốt đẹp với nhiều thách thức cao độ, tạo cơ hội cho nhân sự phát huy hết các kỹ năng cá nhân và thu lượm nhiều bài học giá trị áp dụng vào mục tiêu công việc.