Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, 2011, Công ty tổ chức sự kiện Oriental Pearl – Corporate Events & Team Building đã tổ chức thành công chương trình Teambuilding “All in one” tại Côn Đảo cho các thành viên công ty Votiva. Chương trình diễn ra trong sự hào hứng, các thành viên đã tham gia tích cực, thể hiện tốt tinh thần làm việc nhóm và phát huy được các kỹ năng trong team building.