Kinh Đô – Ngày hội trăng rằm [Tổ chức bởi công ty Oriental Pearl Corporate Events – Teambuidling]

Gamadept Corporation: Tổ chức Gala Dinner tại Hồ Tràm – Tổ chức bởi Oriental Pearl_Corporate Events & Teambuilding