SPIRIT ONE

Chương trình vẫn là những hoạt động thể chất vui nhộn, thi đua đội nhóm, nhưng hơn hết, tất cả sẽ kết nối lại để chung một y chí và cùng nhau đi đến thành quả cao nhất.

Với chủ đề chính “Spirit ONE”, chương trình team building lần này giúp các nhân viên nhận ra được sự hiệu quả của quá trình cùng nhau làm việc, sự thống nhất, đoàn kết vì mục tiêu chung của tập thể sẽ tạo ra sức mạnh vượt qua mọi thử thách và đạt được những mục tiêu trong tương lai. Bên cạnh đó là những kỹ năng, sự phối hợp ăn ý và tinh thần của từng cá nhân sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đồng đội xung quanh. Chương trình sẽ cho nhân viên nhận ra dù ở nhóm nào, dù ở phòng ban nào thì tất cả đều phải luôn gắn kết với nhau và hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.

LỢI ÍCH SỰ KIỆN

  • Tăng cường hợp tác
  • Liên kết nhân sự
  • Vui vẻ và tạo động lực
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Quản lý rủi ro
  • Phân chia công việc hiệu quả
  • Nang cao tinh thần trách nhiệm

Tổng quan

Thời gian: 2 – 3 giờ
Địa điểm: Bãi biển hoặc bãi cỏ
Số lượng tối thiểu: 40
Số lượng tối đa: Không giới hạn

Liên lạc