SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

Trong hơn 6 năm qua, chúng tôi đã tổ chức hàng hàng sự kiện team building, gala theo chủ đề, hội nghị khách hàng và nhận được sự tín nhiệm rất cao cộng đồng khách hàng. Chúng tôi xin chia sẻ một số hình ảnh thông tin gần đây.

TEAM BUILDING