Một ý tưởng mới về ngày hội gia đình đã được thực hiện, khi mà các gia đình của chúng ta cùng giao lưu và vui chơi với các bé cô nhi.

Tất cả các gia đình của Sunlight đã có mặt tại Green Eyes resort cùng với các bé trong ” Mái ấm Sơn Kì ” trong ngày hội gia đình ” Sunlight family day 2014 ”