Bài viết

Petechim – Team Building Beach Olympic

Vào ngày 29/9 vừa qua tại bãi biển Đồi Dương ( Phan Thiết ) thơ mộng, Oriental Pearl đã vinh dự được Petechim tin tưởng, lựa chọn làm đơn vị thực hiện chương trình teambuilding mang chủ đề “ Beach Olympic Phan Thiết 2012” cho 200 cán bộ công nhân viên và đại diện của tổng công ty dầu khí Việt Nam.

Votiva: Team Building Côn Đảo

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, 2011, Oriental Pearl đã tổ chức thành công chương trình teambuilding All in one tại Côn Đảo cho các thành viên công tu Votiva.