Bài viết

Votiva: Team Building Côn Đảo

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, 2011, Oriental Pearl đã tổ chức thành công chương trình teambuilding All in one tại Côn Đảo cho các thành viên công tu Votiva.