Together We Succeed

Bối cảnh chương trình

“Không có việc gì mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết. Nếu có một mình chúng ta chỉ có thể giải quyết một vấn đề” – Lyndon Johnson. Tất cả ý nghĩa trong câu châm ngôn nói trên của Lyndon John sẽ được hội tụ đầy đủ nhất trong chương trình “Together we succeed” . Một chương trình team building đặc biệt nhằm xây dựng tinh thần đồng đội. Ngoài việc chia sẻ những cảm xúc khi cùng nhau vượt qua những thử thách, bạn còn có cơ hội khám phá vai trò mắt xích của bản thân trong việc đóng góp vào thành quả chung của tập thể.

Mục đích chương trình

– Phát huy tối đa vài trò cá nhân trong thành công của tập thể
– Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

Không gian tổ chức

– Bãi cỏ hoặc bãi biển đủ rộng cho nhóm di chuyển