Hành Trình Vượt Ngục

Bối cảnh chương trình.

Hành trình vựợt ngục dựa trên những câu chuyện có thực về những chuyến vượt ngục của tù nhân Côn Đảo. Chính trong những hành trình khó khăn đó, các kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tư duy nhạy bén phải được phát huy tối đa vì sự sinh tồn.

Với tù nhân Côn Đảo, hành trình vượt ngục của họ thành công chính là những bài học lịch sử vô cùng lớn lao. Với hậu thế, tham gia sự kiện tái hiện thông qua hoạt động teambuilding, những bài học về kỹ năng sống và làm việc bổ ích được vun đắp và đem lại những suy nghĩ tích cực hơn sau khi tham gia chương trình. Các thành viên tham gia chương trình teambuilding “Hành trình vượt ngục” sẽ lần lượt trải qua các thách thức như nâng bè vượt biển… Những thách thức này đòi hỏi sự vận động cao về mặt trí tuệ và thể lực.

Mục đích chương trình

– Rèn luyện sức khỏe
– Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm
– Tìm hiểu giá trị lịch sử cha ông
– Rèn luyện kỹ năng tư duy đột phá.