Lấy cảm hứng từ lễ hộ rơm vàng được tổ chức vào ngày 3/8 – 6/8 hàng năm tại đất nước Croatia xinh đẹp. Oriental Pearl xây dựng kịch bản ngày hội gia đình mang chủ đề “Lễ hội rơm vàng Croatia”.

Tham gia vào ngày hội gia đình của Oriental Pearl quý vị sẽ được trải nghiệm những trò chơi hết sức thú vị, nhưng cũng chứa đựng nhiều điều bất ngờ và vô cùng hấp dẫn.

Hãy tham gia chương trình ngày hội gia đình mang chủ đề “lễ hội rơm vàng Croatia”, để thỏai sức lăn lộn với rơm, và được trải nghiệm những cảm giác vô cùng lý thú khi trở thành những nhà nghệ thuật tạo hình nộm rơm tài ba. Tất cả chỉ có trong kịch bản ngày hội gia đình mà Oriental Pearl tổ chức.