Hybrid Teambuilding: chiến lựọc kết nối đội ngũ nhân sự tại chỗ và từ xa

Các nhóm kết hợp có thể là thách thức đối với các tổ chức để quản lý hiệu quả. Với những nhân viên làm việc cả trực tiếp và từ xa, có thể khó tạo ra văn hóa nhóm gắn kết và đảm bảo mọi người đều cảm thấy được hòa nhập. Đây là lúc xây dựng nhóm hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) ra đời. Bằng cách đầu tư vào các hoạt động và chiến lược xây dựng nhóm phục vụ cho cả thành viên nhóm trực tiếp và từ xa, các tổ chức có thể tạo ra một nhóm thống nhất và gắn kết hơn. Lợi ích của việc xây dựng nhóm kết hợp là rất nhiều, từ cải thiện giao tiếp và cộng tác đến tinh thần và năng suất cao hơn.

1. Tìm hiểu về Hybrid Teambuilding

Hybrid Teambuilding là hình thức xây dựng đội ngũ tập trung đến việc tạo ra một môi trường nơi cả nhân viên trực tiếp và từ xa đều cảm thấy được hòa nhập và kết nối như nhau. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về những thách thức và cơ hội độc đáo do các nhóm kết hợp đưa ra. Ví dụ: nhân viên làm việc từ xa có thể cảm thấy bị cô lập và bị loại khỏi các cuộc trò chuyện quan trọng, trong khi nhân viên làm việc trực tiếp có thể ít có xu hướng giao tiếp với các thành viên trong nhóm làm việc từ xa. Bằng cách phát triển một phương pháp xây dựng nhóm có tính đến các yếu tố này, các tổ chức có thể giúp các nhóm của họ làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.

Hybrid Teambuilding: chiến lựọc kết nối đội ngũ nhân sự tại chỗ và từ xa - ảnh 1

2. Chiến lược tổ chức Hybrid Teambuilding

Một trong những chiến lược quan trọng để xây dựng Hybrid Teambuilding là kết hợp các hoạt động xây dựng nhóm ảo vào các phương án. Chúng có thể bao gồm các phòng thoát hiểm ảo, trò chơi trực tuyến và các thử thách nhóm được thiết kế để tạo niềm tin và khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Một chiến lược khác là kết hợp các hoạt động xây dựng nhóm trực tiếp khi có thể, chẳng hạn như các cuộc tĩnh tâm bên ngoài hoặc bữa trưa của nhóm. Bằng cách kết hợp các hình thức hoạt động xây dựng nhóm, các tổ chức có thể đáp ứng các nhu cầu và sở thích khác nhau của các thành viên trong nhóm của họ. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thiết lập các nguyên tắc và kỳ vọng giao tiếp rõ ràng để các thành viên trong nhóm biết khi nào và làm thế nào để giao tiếp với nhau, bất kể vị trí của họ. Cuối cùng, các công cụ và phần mềm cộng tác có thể được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp và quản lý dự án, giúp các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau dễ dàng hơn bất kể vị trí thực tế của họ.

Hybrid Teambuilding: chiến lựọc kết nối đội ngũ nhân sự tại chỗ và từ xa - ảnh 2

3. Lưu ý khi tổ chức Hybrid Teambuilding

Một trong những chiến lược quan trọng để xây dựng Hybrid Teambuilding là kết hợp các hoạt động xây dựng nhóm ảo vào các phương án. Chúng có thể bao gồm các phòng thoát hiểm ảo, trò chơi trực tuyến và các thử thách nhóm được thiết kế để tạo niềm tin và khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Một chiến lược khác là kết hợp các hoạt động xây dựng nhóm trực tiếp khi có thể, chẳng hạn như các cuộc tĩnh tâm bên ngoài hoặc bữa trưa của nhóm. Bằng cách kết hợp các hình thức hoạt động xây dựng nhóm, các tổ chức có thể đáp ứng các nhu cầu và sở thích khác nhau của các thành viên trong nhóm của họ. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thiết lập các nguyên tắc và kỳ vọng giao tiếp rõ ràng để các thành viên trong nhóm biết khi nào và làm thế nào để giao tiếp với nhau, bất kể vị trí của họ. Cuối cùng, các công cụ và phần mềm cộng tác có thể được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp và quản lý dự án, giúp các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau dễ dàng hơn bất kể vị trí thực tế của họ.

Hybrid Teambuilding: chiến lựọc kết nối đội ngũ nhân sự tại chỗ và từ xa - ảnh 3

4. Case Study

Nhiều tổ chức đã triển khai thành công các chương trình xây dựng đội ngũ kết hợp giúp tạo ra một nhóm gắn kết và hiệu quả hơn.
Ví dụ: công ty kế toán toàn cầu Deloitte đã triển khai chương trình xây dựng nhóm kết hợp bao gồm các hoạt động xây dựng nhóm ảo, rút ​​lui trực tiếp cũng như liên lạc và phản hồi thường xuyên. Họ cũng ưu tiên tính toàn diện bằng cách cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm từ xa, chẳng hạn như quyền truy cập vào công nghệ và công cụ để duy trì kết nối.
Một ví dụ khác là công ty phần mềm Basecamp, công ty này đã triển khai chương trình xây dựng nhóm kết hợp bao gồm cả phương pháp giao tiếp đồng bộ và không đồng bộ, các hoạt động xây dựng nhóm ảo và các cuộc rút lui trực tiếp mà tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể truy cập được.

Hybrid Teambuilding: chiến lựọc kết nối đội ngũ nhân sự tại chỗ và từ xa - ảnh 4

5. Thách thức và Giải pháp

Mặc dù xây dựng nhóm kết hợp có thể hiệu quả nhưng không phải không có những thách thức. Một số thách thức phổ biến bao gồm chênh lệch múi giờ, hạn chế về công nghệ, rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp cận tài nguyên không đồng đều. Để giải quyết những thách thức này, điều quan trọng là phải chủ động lập kế hoạch và giao tiếp. Ví dụ: nếu có các thành viên trong nhóm ở các múi giờ khác nhau, thì có thể cần lên lịch cho các hoạt động xây dựng nhóm vào thời điểm thuận tiện cho mọi người hoặc cung cấp các hoạt động thay thế có thể hoàn thành không đồng bộ. Các hạn chế về công nghệ có thể được giải quyết bằng cách đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều có quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên cần thiết, đồng thời bằng cách cung cấp đào tạo và hỗ trợ để sử dụng chúng. Rào cản ngôn ngữ có thể được giải quyết bằng cách cung cấp dịch vụ dịch thuật hoặc các hoạt động thay thế không dựa vào giao tiếp bằng lời nói.

Xây dựng nhóm kết hợp là một thành phần thiết yếu để tạo ra một nhóm gắn kết và hiệu quả trong bối cảnh làm việc từ xa hiện tại. Bằng cách ưu tiên tính toàn diện, tin cậy và giao tiếp, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường nơi tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy được trân trọng và hỗ trợ. Mặc dù có những thách thức khi triển khai xây dựng đội ngũ kết hợp, nhưng những thách thức này có thể được giải quyết thông qua việc lập kế hoạch và giao tiếp cẩn thận. Bằng cách liên tục đánh giá và cải thiện các nỗ lực xây dựng nhóm kết hợp của mình, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên trong nhóm và tạo ra một nhóm mạnh mẽ và hiệu quả.

OPEARL EVENTS

Liên hệ ngay